RoutIt

Uitgaand als

Introductie

De desktop client kan worden ingeschakeld om het aan een opgeroepen partij aangeboden nummer te wijzigen voor een uitgaande oproep vanuit een BroadWorks Callcenter naar ontvangers in hetzelfde land*.

De desktop-client configureren voor "Uitgaand als"

Om Uitgaand te configureren als op de desktop client, selecteert u "Oproepinstellingen" in het systeemmenu en navigeert u naar het tabblad "Uitgaand als" en daar maakt u de volgende keuzes.

BELANGRIJK:Om deze functie te laten werken zoals hieronder wordt uitgelegd, is het van belang dat het Callcenter is geconfigureerd in BroadWorks zoals beschreven in "Configureren BroadWorks" naar "Doe oproep als uitgaande als" hieronder.

Outgoing As settings

Automatische selectie

Outgoing As setting

Door dit te selecteren, zal de desktop client automatisch het het callcenter DNIS-nummer selecteren dat aan de gebelde partij wordt gepresenteerd op basis van een van de nummers in het systeem. Hierbij wordt ofwel gebruikgemaakt van de overeenkomende criteria 'Zelfde kengetal' of 'Dichtstbijzijnde kengetal' (zie hieronder).

Weergeven bij kiezen

Outgoing As setting

Wanneer geselecteerd, verschijnt linksonder in het scherm een ​​melding met daarin het Callcenter nummer (DNIS) dat wordt gepresenteerd. OPMERKING:Alleen effectief als "Automatische selectie" is geselecteerd.

Outgoing As toast notification window

Overeenkomst

Outgoing As setting

Bepaalt het DNIS nummer dat wordt getoond op basis van:

  • Hetzelfde netnummer:Een exacte overeenkomst tussen het netnummer van het gekozen nummer en het netnummer van een geconfigureerd DNIS nummer van het Callcenter
  • Dichtstbijzijnde netnummer:Op basis van het netnummer van het dichtstbijzijnde (geografisch) geconfigureerde DNIS nummer van het Callcenter tot het netnummer van het gekozen nummer. Wanneer deze optie is geselecteerd en er een "exacte overeenkomst" is, heeft dit voorrang op de geografische berekening.

Nummer te Gebruiken (handmatige selectie)

Outgoing As setting

Wanneer "Automatische selectie" niet is geselecteerd, kan het getoonde nummer handmatig worden geselecteerd door het selectievakje links van de regel met het gewenste nummer aan te vinken.

Wanneer "Standaard" is geselecteerd, wordt het getoonde nummer bepaald door de bestaande BroadWorks configuratie van de gebruiker, dat wil zeggen Go Integrator heeft geen invloed op het getoonde nummer.

BroadWorks instellen voor "Maak oproep als uitgaand als"

De onderstaande opmerkingen zijn alleen bedoeld als richtlijn. Neem contact op met uw dienstverlener als u meer informatie nodig hebt.

De onderstaande schermafbeelding toont de BroadWorks configuratie gerelateerd aan de desktop client "uitgaande als"-functie. Voor het functiewerk in de desktopclient moet ten minste één DNIS-nummer zijn geconfigureerd ten opzichte van het callcenter, de optie "Uitgaande oproep doen als" moet worden geselecteerd (aangevinkt) en het BroadWorks Callcenter type moet Premium zijn.

Call Centers settings

DNIS nummer wordt ingesteld in de onderstaande schermen.

Call Centers settings

Call Centers settings

 Report this page

Personal/Company details provided to us through this website regarding an enquiry will only be used to specifically deal with that enquiry. We will not disclose your personal information to a third party or use it for marketing purposes without your permission. Please see our Privacy Policy for more information.